Choď na obsah Choď na menu

Rozpočet

30. 6. 2008

 Záverečný účet k 31.12.2011

Trojročný rozpočet 2011-2013           Programový rozpočet 2011-2013

Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2011

Návrh trojročného rozpočtu 2012-2014      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2012 textová časť

Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2012 tabuľková časť

Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2012

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2012

Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2012 - tabuľková časť

Záverečný účet obce k 31.12.2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh trojročného programového rozpočtu 2013-2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2013-2015

 

Plnenie rozpočtu k 30.6.2013

Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2013 - textová časť

Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2013 - tabuľková časť

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2013 - textová časť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2013 - tabuľková časť

Návrh rozpočtu na roky  2014-2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2014-2016

Záverečný účet k 31.12.2013

Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013

Viacročný rozpočet obce 2014 - 2017

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014

Plnenie rozpočtu k 31.10.2014

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017

Úprava rozpočtu k 22.8.2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017

Záverečný účet za rok 2014 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014

Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 

Plnenie rozpočtu k 30.10.2015

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 42015 

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 

Záverečný účet obce za rok 2015 

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 

Plnenie rozpočtu k 31.3.2016

Úprava rozpočtu opatrením č. 1

Plnenie rozpočtu k 30.6.2016

Úprava rozpočtu opatrením č. 2 

Plnenie rozpočtu k 30.10.2016 

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016

Záverečný účet za rok 2016