Choď na obsah Choď na menu

 

 Komisia finančná a správy obecného majetku :

Predseda:Jaroslav Barančin
členovia : Monika Hučková
     : Elena Malková 
Štatút komisie finančnej a správy obecného majetku   
 Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu :
Predseda : Mgr. Ľubica Hučková
Členovia : Milan Jakubec
         : Monika Hučková
Štatút komisie školstva,kultúry,telovýchovy a športu
Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce :
Predseda : Zdenka Jakubcová
Členovia : Jaroslav Barančin
     : Kvetoslava Jurášová
Štatút komisie bytovej, výstavby a rozvoja obce 
 Komisia sociálnych vecí :
Predseda : Mgr. Lucia Balážová
Členovia : Mgr. Ľubica Hučková
     : Monika Hučková
Štatút komisie pre sociálne veci
 Komisia pre ochranu verejného záujmu :
Predseda : Mgr. Lucia Balážová
Podpredseda : Jaroslav Malek
Člen : Jaroslav Barančin 
Úlohy stálych komisií obecného zastupiteľstva