Choď na obsah Choď na menu

Vitajte na stránke Obce Hrašné .

 Obec Hrašné vznikla 20. marca 1955 odčlenením od obce Kostolné . V deň svojho vzniku mala obec 986 obyvateľov .Leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, 5 km od Starej Turej. Nadmorská výška 340 m .  Obec Hrašné  nepredstavuje jeden monolitný celok sústavne zastavenej plochy (dedina). Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarskeho charakteru. Jednotlivé kopanice, osady a samoty sú roztrúsené po celom obvode  chotára. Celá obec mala 13 lokálnych osídlení pomenovaných poväčšine podľa obyvateľov, ktorých mená sa často vyskytovali s názvami : Hodulov vrch, Polákov vrch, Žadovec, U Rumankov, U Taranov, U Václavkov, Bánov, U Biesov, U Zábojníkov, U Vravišov,  U Štefíkov, U Tomišov, U Malkov. Niektoré názvy z dôvodu zániku osídlenia zanikli, iné sa zachovali dodnes.

 

 

 

Postrehy nám môžete písať aj formou odkazu :